Llistat de les Ubicacions: 2745

Veure Referència cadastral Partida Tipus d’activitat Adreça de l’immoble
01202390388062 LA CORT Industria PD LA CORT 9
01202310388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 8
01202320388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 7
01202340388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 5
01202170388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 4
01202820388062 LLEIDA CIUTAT Habitatges PD LA CORT 33
01202350388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 3
01202360388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 2
002300100CG01C LA CORT Habitatges PD LA CORT 17
2427107CG0122E LLEIDA CIUTAT Habitatges PD LA CORT 16
01202570388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 12
01202420388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 11
01202380388062 LA CORT Habitatges PD LA CORT 1
002300100CG01C LA CORT Habitatges PD LA CORT 0
02600910388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 9 Z
02600820388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 8
02600870388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 7 Z
02600860388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 6
02600790388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 5
02600850388064 SOT DE FONTANET Habitatges PD DEL SOT DE FONTANET 4