Llistat de les Ubicacions: 2745

Veure Referència cadastral Partida Tipus d’activitat Adreça de l’immoble
02300050388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 2
02301860388065 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 3 C
02300460388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 4
02301260388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 38 M
02301550388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 42
02301770388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 46
02301200388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 69
02301190388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 70
02300400388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 22
02300370388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 20
02300180388075 VINATESA Industria PD DE VINATESA 30
02302470388076 VINATESA Industria PD DE VINATESA 59
02400540388066 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 64
02300850388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 73
002000100CG00E VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 82
02300570388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 13
02300620388075 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 17
02400530388066 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 61
02302740388066 VINATESA Esportiu PD DE VINATESA 62 Z
02400450388076 VINATESA Habitatges PD DE VINATESA 65