Llistat de les Ubicacions: 2745

Veure Referència cadastral Partida Tipus d’activitat Adreça de l’immoble
02601530388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 7
02603020388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 13
02603000388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 11
02603030388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 18
02601840388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 17
02201700388065 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 16
02601550388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 8
02603020388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 12
02201680388064 AUBARÉS Habitatges PD D' ALBARÉS 14
02600770388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 19
02601270388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 52
02601510388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 59
02602150388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 14
02600700388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 29
02601600388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 33
02601490388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 58
02601040388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 8
02602410388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 16
02601290388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 22
02601470388064 COPA D'OR Habitatges PD DE LA COPA D'OR 32